Babymassage Nadia is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Functionaris Gegevensbescherming van Babymassage Nadia is te bereiken via info@babymassage-nadia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Babymassage Nadia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
Deze gegevens worden verwerkt via ons contactformulier op https://www.babymassage-nadia.nl/afspraak-maken/. Deze gegevens worden naar onze e-mail inbox gestuurd zodat wij contact met u kunnen opnemen. Verder worden deze gegevens niet opgeslagen in de database.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@babymassage-nadia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Babymassage Nadia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Babymassage Nadia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de verwerking van persoonsgegevens via e-mail. Het gaat dan om deze persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
Deze gegevens worden verwerkt via ons contactformulier op https://www.babymassage-nadia.nl/afspraak-maken/. Deze gegevens worden naar onze e-mail inbox gestuurd zodat wij contact met u kunnen opnemen. Verder worden deze gegevens niet opgeslagen in de database.

Delen van persoonsgegevens met derden

Babymassage Nadia verstrekt geen persoonsgegevens aan derden of alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Babymassage Nadia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Babymassage Nadia verzamelt de volgende persoonsgegevens via e-mail. Het gaat dan om deze persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
Deze gegevens worden verwerkt via ons contactformulier op https://www.babymassage-nadia.nl/afspraak-maken/. Deze gegevens worden naar onze e-mail inbox gestuurd zodat wij contact met u kunnen opnemen. Deze gegevens worden niet opgeslagen in de database. Deze gegevens kunnen daarom niet gewijzigd worden, aangezien ze niet worden opgeslagen in onze database en alleen via e-mail binnen zijn gekomen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Babymassage Nadia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@babymassage-nadia.nl